Någonstans gick det fel..

Jag ringer banken för att få svar på en fråga, som jag inte kan hitta information om på webbsidan.Efter att ha knappat mig igenom ett antal olika val placeras jag i telefonkö. ”Du är placerad i kö, men vi gör allt för att det snart ska bli din tur. Din beräknade väntetid är 23 minuter.” Samtidigt som jag väntar surfar jag återigen in på bankens webbsida, för att se om jag ändå inte kan hitta svar på min fråga där. Det gör jag inte. Däremot kan jag läsa att jag är viktig som kund och att banken är mån om att jag ska känna att får ”personlig hjälp och stöd” med min ekonomi. Den automatiska rösten återkommer med jämna mellanrum; ”det är snart din tur, tack för att du väntar”…