International Day of Happiness

Det finns en dag för allt – och just den 20 mars har av FN utsetts till att vara Glädjens dag. Kanske kan man tycka att det är fånigt eller onödigt att temasätta en dag i glädjens tecken, men jag ser det som en bra påminnelse om att faktiskt uppmärksamma det som är positivt och gör oss glada. Hur kan man då relatera glädje till kundfokus? Jag tycker att det finns det många kopplingar, både ur kundens och leverantörens perspektiv.

Om vi börjar med kunden, så är det ganska självklart att man blir glad och positivt inställd om man får våra vara med om en riktigt bra kundupplevelse. Bara att bli sedd och bekräftad som kund höjer direkt glädjen i att ha en relation med leverantören, oavsett om det gäller tandläkarbesök, köp av en bil eller en slät kopp kaffe.

Som leverantör finns det mycket att glädjas åt – till exempel att kunden väljer att vända sig till just dig. Om du inte har monopol på din marknad eller är i en verksamhet där kunden faktiskt inte har några alternativ, så är det verkligen något att vara glad över. Självklart  – men kanske inte alltid i ”top of mind”.

Jag är också helt säker på att en verksamhet har mycket lättare att få glada kunder om man internt lyckas skapa förutsättningar för arbetsglädje och förståelse för var och ens roll i förhållande till kunden. För att kunna bekräfta kunden och leverera riktigt bra kundupplevelser måste medarbetarna också få rätt förutsättningar, t ex i form av stöttande strukturer och system, där vägledande och kundfokuserade chefer ger möjlighet till arbetsglädje och stolthet.

Att ha roligt på jobbet är kanske en sliten klyscha, men kraften i ett gott arbetsklimat är enorm. Så ta den här dagen som en dag att visa extra uppskattning, både gentemot kollegor och kunder. Visa att du är glad att de finns och lägg på några extra kol för att göra den här dagen extra glädjerik. Fortsätter du sedan i morgon gör det ingenting och dagen därefter och dagen efter det… ja du förstår grejen. 🙂

Allt gott!

/Eva

ps Här kan du läsa mer om International Day of Happiness