Lär känna din kund

Jag läste just en artikel om content marketing, där marknadsförarnas förmåga att skapa och leverera innehåll som är relevant för kunden ifrågasätts. Att innehållet i marknadsföringen ofta skapas utifrån plattityder och stereotypa kundkategorier, snarare än verklig kundinsikt. Det här fick mig att tänka vidare kring just dialogen och hur det är ställt med det verkliga intresset för Läs mer…